PŘEDNOSTI AUTOMATICKÝCH
KOTLŮ TEKLA

 • plně automatický provoz kotle

 • teploměr spalin

 • jednoduchá obsluha a údržba, (přikládka paliva,
  nastavení hodnot v regulaci, čištění) z čela

 • výměník ocelových kotlů je vyroben z vysoce
  kvalitní, certifikované oceli tloušťky 8 mm

 • záruka 5 na ocelové a 10 let
  na litinové výměníky

 • nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách

 • modulace výkonů hořáků v rozmezí
  30% až 100% jeho zatížení

 • zavodněná podstava, která zvyšuje
  účinnost a prodlužuje životnost

 • rodinná firma, poctivá ruční práce

A nejen to...
 • rozsah výkonů od 12 do 150kW
 • pravé nebo levé provedení podle umístění zásobníku paliva
 • automatická funkce zapálení a vyhasnutí hořáku (řada BIO a ECO)
 • nízká spotřeba paliva - vysoká účinnost (poměr vyrobeného tepla k energii v palivu)
 • připojení pokojového termostatu
 • načasování každého topného okruhu nezávisle na sobě (časový program)
 • nastavení čtyř teplot v systému - kotlová teplota, teplota na vstupu do kotle (zpátečka) a rozdílné teploty ve dvou, podle teplotního spádu směšovaných okruzích
 • nastavení teploty a automatický provoz teplé užitkové vody
 • práce v režimu zimního nebo letního počasí (ohřev pouze teplé užitkové vody)
 • možnost připojení ekvitermní regulace (automatické řízení topného systému podle aktuálních, venkovních teplot)
 • možnost ovládat kotel na dálku pomocí GSM, případně LAN modulu (řada BIO a ECO)
 • možnost ovládat akumulační nádrž a solární systém (řada BIO a ECO)
NOVITERA
recalart

Recalart

Elektronický regulátor

 • možnost připojení dvou pokojových termostatů
 • načasování každého topného okruhu nezávisle na sobě (ve spolupráci s pokojovým termostatem)
 • modulace výkonu hořáku v rozmezí 30% až 100% jeho zatížení
 • obsluha servopohonu čtyřcestného a třícestného ventilu
 • nastavení teploty vody v kotli
 • nastavení teploty vody na vstupu do kotle (zpátečka)
 • nastavení rozdílných teplot vody ve dvou, podle teplotního spádu směšovaných okruzích
 • nastavení teploty a automatický provoz teplé užitkové vody
 • práce v režimu zimního nebo letního počasí
 • možnost připojení ekvitermní regulace
 • světelná signalizace alarmu
Dodáváme ke kotlům: DRACO
DRACO DUO
DRACO DUO VERSA
DRACO TYTAN II
estyma

Estyma

Elektronický regulátor

 • připojení pokojového termostatu
 • načasování každého topného okruhu nezávisle na sobě
 • automatická modulace výkonu hořáku v rozmezí 30% až 100% jeho zatížení
 • obsluha servopohonu směšovacího ventilu
 • nastavení teploty vody v kotli
 • nastavení teploty vody v topném okruhu
 • možnost ovládat až 16 topných okruhů nezávisle na sobě a 2 okruhy TUV (za příplatek)
 • nastavení teploty a automatický provoz teplé užitkové vody
 • práce v režimu zimního nebo letního počasí
 • možnost připojení ekvitermní regulace (nutné doobjednat čidlo venkovní teploty)
 • možnost ovládat kotel na dálku pomocí GSM, případně LAN modulu (za příplatek)
 • možnost ovládat akumulační nádrž a solární systém (za příplatek)
 • zvuková signalizace alarmu
Dodáváme ke kotlům: DRACO BIO
TYTAN BIO
DRACO DUO BIO
DRACO DUO ECO
DRACO BIO COMPACT
pevná retorta

Pevný retortový hořák

hnědé uhlí (ořech 2), pelety, eko-hrášek

Skládá se z ocelového směšovače (ve kterém se předehřívá vzduch přiváděný ventilátorem), litinového kolena (tzv. retorty) a pevného roštu. Pro možnost čištění slouží revizní otvor nacházející se na boční straně směšovače.

otočná retorta

Retortový hořák s otočným roštem

hnědé uhlí (ořech 2), eko-hrášek

Skládá se z ocelového směšovače (ve kterém se předehřívá vzduch přiváděný ventilátorem), litinového kolena (tzv. retorty) a otočného roštu. Litinový rošt má vnitřní pevnou a vnější otočnou část. U tohoto typu hořáku je šnekový dopravník prodloužen a na konci osazen „záchytkou“. Během dopravování paliva záchytka při každé otáčce zároveň pootočí vnější část roštu, čímž nahromaděný popel „sklepne“ do popelníku. Pro možnost čištění slouží revizní otvor nacházející se na boční straně směšovače.

žlabový horak

Žlabový hořák

hnědé uhlí (ořech 2), pelety, eko-hrášek, hruboprach

Skládá se z ocelového směšovače (ve kterém se předehřívá vzduch přiváděný ventilátorem) a žlabového roštu. Rošt je vyroben ze žáruvzdorné oceli. Na jeho povrchu se nacházejí otvory pro přívod primárního vzduchu. V horní části hořáku jsou tři vzduchové trysky, které do topeniště přivádějí sekundární vzduch. Přísun sekundárního vzduchu zlepšuje parametry procesu spalování (dosažení vyšší účinnosti) a snižuje emise CO. Palivo dopravuje do hořáku šnekový dopravník, stejně jako v případě hořáku retortového. Pro možnost čištění slouží revizní otvor nacházející se na boční straně směšovače.

horak na pelety

Hořák Fireblast

pelety

Skládá se z ocelového směšovače (ve kterém se předehřívá vzduch přiváděný ventilátorem), motoru s převodovkou, šneku, automatického zapalovače, ventilátoru a spalovací komory. Spalovací komora je dvouplášťová, válcovitého tvaru ve vodorovné poloze. Po celém vnitřním obvodu jsou drážky pro přívod vzduchu a spodní část slouží jako rošt. Palivo dopravuje do prostoru spalovací komory šnekový dopravník. Zapalovací spirála se nachází v dolní části směšovače. Hořák je také vybaven čidlem plamene (foto), které zodpovídá za poskytování informací regulátoru o aktuálním stavu hořáku. Vnější krytování se vyrábí z ocelového plechu opatřeného práškovou barvou. Pro možnost čištění slouží revizní otvor nacházející se na boční straně směšovače, případně je možné hořák dovybavit automatickým čištěním.

draco duo eco

Hořák nové generace pro typ DRACO DUO ECO

pelety, dřevní štěpky (zpracované nadrobno ze zbytků z lesní těžby, pil, apod.)

Skládá se z ocelového směšovače (ve kterém se předehřívá vzduch přiváděný ventilátorem), motoru s převodovkou, šneku, automatického zapalovače, ventilátoru a spalovací komory. Spalovací komora je dvouplášťová, šestihranného tvaru ve vodorovné poloze. Po celém vnitřním obvodu jsou otvory pro přívod vzduchu a spodní část slouží jako rošt. Palivo dopravuje do prostoru spalovací komory šnekový dopravník. Zapalovací spirála se nachází v dolní části směšovače. Hořák je také vybaven čidlem plamene (foto), které zodpovídá za poskytování informací regulátoru o aktuálním stavu hořáku. Vnější krytování se vyrábí z ocelového plechu opatřeného práškovou barvou. Pro možnost čištění slouží revizní otvor nacházející se na boční straně směšovače.

Hnědé uhlí

hnede uhli

Předepsaným palivem pro automatický režim spalovaní je hnědé uhlí (ořech 2) o zrnitosti 10 až 25mm a výhřevnosti ±17,5 MJ/Kg. Doporučujeme uhlí méně spékavé, s nízkým obsahem síry (max. 1%).

Pelety

pelety

Malé granule válcovitého tvaru o průměru 6 až 8mm a délce od 10 do 25mm, slisované výhradně z dřevěného, odpadového materiálu (suché piliny nebo hobliny bez chemických přísad). Vyznačují se vysokou měrnou hmotností paliva (min. 650 kg/m3), výhřevností ±18,5 MJ/Kg a nízkým obsahem vlhkosti ( jen 8-10%), který je důležitým parametrem pro výhřevnost a životnost kotlových těles. Za kvalitní považujeme světlé dřevěné pelety, vyrobené pouze z měkkého dřeva bez kůry.

Eko-hrášek

eko-hrasek

Jedná se o černé uhlí vyšších kvalit a čistoty, které se vyznačuje důkladným tříděním. Díky zrnitosti 5 až 25 mm, výhřevnosti ±23 MJ/kg, nízkému obsahu síry a vlhkosti ( jen 8-10%) je často označované jako eko-hrášek. Vyniká velmi dobrým spalováním, při kterém zanechává minimální množství odpadního popela. Během výroby prochází neustálou kontrolou, není míchané s uhelným prachem a kamením.

Hruboprach
(Draco Duo Versa)

hruboprach

Jedná se o směs uhelného prachu a drobných kousků, získávanou jako vedlejší produkt při prosévání tříděného uhlí. Může obsahovat i kousky černého uhlí a briketového otěru (úlomky briket, které již není možné expedovat jako bezvadné). Hruboprach si zachovává energetickou hodnotu původního paliva. Pro správný chod podavače je nutné dodržet doporučenou minimální zrnitost 5 až 15mm.

Dřevní štěpka
(Draco Duo Eco)

drevni stepka

Vzniká jako odpad při zpracování dřeva na pilách a během lesní těžby. Jedná se o tuhou biomasu, se zrnitostí 25 až 40mm sloužící mimo jiné i k výrobě tepla. Štěpené, volně ložené kusové dřevo je lépe skladovatelné a tím lze dosáhnout nízkého obsahu vlhkosti, který je důležitým parametrem pro výhřevnost a životnost kotlových těles.

Kusové dřevo
(ruční režim)

kusove drevo

Pro dosažení vysokého výkonu, účinnosti a dlouhé životnosti kotlového tělesa doporučujeme spalovat dřevo cca 2 roky odleželé, o nižší hladině vlhkosti (max. 20%).

Černé uhlí
(ruční režim)

cerne uhli

V kotlích s možností ručního přikládání je možné spalovat černé uhlí (ořech 1) o zrnitosti 30 až 50mm a výhřevnosti ±23 MJ/kg. Doporučujeme uhlí méně spékavé, s nízkým obsahem síry (max. 1%).

Špatná kvalita paliva může negativně ovlivnit výkon, emisní parametry a životnost kotle