Paliva

Hruboprach

Jedná se o směs uhelného prachu a drobných kousků, získávanou jako vedlejší produkt při prosévání tříděného uhlí. Může obsahovat i kousky černého uhlí a briketového otěru (úlomky briket, které již není možné expedovat jako bezvadné). Hruboprach si zachovává energetickou hodnotu původního paliva. Pro správný chod podavače je nutné dodržet doporučenou minimální zrnitost 5 až 15mm.

Sláma v kostkách

Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin. Sláma je v omezené míře využívána jako krmivo, ale vedle toho je využívána k podestýlání, jako biopalivo, stavební materiál, surovina pro výrobu aglomerovaných materiálů, materiál pro výrobu domácích ozdobných předmětů, může sloužit i pro výrobu papíru, briket, slámek apod. Sláma se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. Rozměry balíku: Obvykle jsou používány malé hranaté balíky s rozměry kolem 50 × 60 × 60 cm

Sláma v balíku

Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin. Sláma je v omezené míře využívána jako krmivo, ale vedle toho je využívána k podestýlání, jako biopalivo, stavební materiál, surovina pro výrobu aglomerovaných materiálů, materiál pro výrobu domácích ozdobných předmětů, může sloužit i pro výrobu papíru, briket, slámek apod. Sláma se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. Obvykle jsou používány standardní kulaté balíky s průměrem 150 cm a výškou 150 cm nebo menší kulaté balíky s průměrem 120 cm a výškou 120 cm